آموزش توالت به سگ ها

بهترین زمان شروع آموزش توالت به سگ ها کدام است؟

از زمان جدا شدن از مادر یا ورود به منزل (معمولا 2-3 ماهگی) باید فرآیند آموزش شروع شود ولی تا بعد از 3-4 ماهگی نمیتوان انتظار داشت که در محل دفع بدون خطا باشد.

روش آموزش:

روش های مختلفی برای آموزش وجود دارد ولی ساده ترین و امکانپذیر ترین روش برای آموزش توالت به سگهای آپارتمانی به شرح زیر است:

در بدو ورود توله به منزل یک اتاق بدون فرش و یا یک محدوده بدون فرش برایش در نظر بگیرید و محل را با استفاده از پارک مخصوص سگ محصور کنید و در طول روز سگ در این محدوده باشد و کف این محدوده کاملا با روزنامه یا پد های جاذب رطوبت (زیرانداز بچه یا بیمار یا مخصوص حیوانات) بپوشانید و تنها بعد از هر نوبت توالت در صورتی که مایل بودید توله سگ را چند دقیقه به بیرون محل محصور شده ببرید که مطمئن باشید جای دیگری دفع نخواهد داشت.

پس از هر بار انجام توالت روی زیر انداز (پد ها)به توله حتما جایزه تشویقی خوراکی بدهید (در کمتر از 10 ثانیه پس از انجام هر کار درست باید تشویقی بدهید)، بسته به سن توله (اگر بالای سه ماه هست) هر یک تا دو هفته یک ردیف از پد ها را کاهش داده و همیشه یک پد آغشته به ادرار خشک شده در محل باشد و یا از قطره های مخصوص آموزش ادرار روی پدها بریزید چون با بوی آن تشویق به انجام دفع روی پدها خواهند شد.  با هر بار دفع روی پدها جایزه بدهید و این کار را تا زمانی که انجام دفع به یک پد محدود شود ادامه دهید. در صورت بروز مکرر خطا (مجدد تعداد پدها را افزایش دهید)، سپس میتوانید کم کم محل پد را به داخل حمام یا توالت و یا به داخل توالت های مخصوص سگ منتقل نمایید.

نمونه توالت مخصوص سگ در تصویر زیر مشخص است:

نمونه پارک مخصوص حیوانات:

علاوه بر ویزیت حضوری در کلینیک، میتوانید از ویزیت آنلاین کلینیک دامپزشکی دکتر مکرم استفاده کنید

به این منظور در واتس آپ با شماره ۰۹۰۳۴۴۴۳۷۵۲  و یا در اینستاگرام کلینیک دامپزشکی پیام بدید

Instagram: @pet_clinic_drmokaram