تصاویر جراحی ترمیم استخوان ران شکسته شده گربه (شکستگی چندتایی، 5 قطعه)

 بهترین زمان برای ترمیم جراحی شکستگی ها حداکثر تا ۵ روز بعد از ایجاد‌ شکستگی می باشد

انواع جراحی های ارتوپدی ترمیم شکستگی ها (سگ، گربه، پرنده، لاکپشت، ایگوانا و ...) و در رفتگی ها (اصلاح دررفتگی کشکک) و جراحی اصلاح پارگی ربا صلیبی CCL در کلینیک دامپزشکی دکتر مکرم توسط متخصصین جراحی دانشگاه تهران انجام میشود. 

تیم این جراحی: دکتر سارا مکرم (متخصص جراحی از دانشگاه تهران)، دکتر پگاه عباس نیا (متخصص جراحی)

   

                                                                             تصویر رادیوگراف شکستگی قبل از جراحی

   

                                                                                رادیوگراف گرفته شده پس از اصلاح شکستگی