بخش های کلینیک

بخش آزمایشگاه و سونوگرافی

آزمایش کامل خون و هماتولوژی

آزمایش ادرار

آزمایش پاتولوژی و نمونه برداری قارچی و انگلی پوست

انواع کیت های تشخیصی بیماری های ویروسی سگ و گربه (پاروویروس، دیستمپر، پن لوکوپنی، FIV و FeLV)

آزمایش آلودگی به توکسوپلاسموز در گربه

آزمایش آلودگی به کرم قلب در سگ و گربه

تعیین دوره تولید مثلی در سگ ها

آزمایش های بیوشیمیایی CBC و هورمونی

آزمایش های مدفوع در پرندگان زینتی

آزمایش پاتولوژی نمونه های پوستی و تومورها

آزمایش مدفوع پرندگان برای بررسی علت انواع اسهال و درمان مناسب و نیز تشخیص آلودگی های انگلی و کلامیدیا پسیتاسی در طوطی سانان و ...

سونوگرافی تشخیصی جهت بررسی مشکلات قلبی عروقی، تشخیص آبستنی و تعیین تعداد جنین ها، مشکلات گوارشی و اجسام خارجی و ... در انواع حیوانات (سگ، گربه، پرندگان، جوندگان و لاک پشت)