فروش بچه گربه پرشین
نگارش یافته توسط دکتر سارا مکرم   

 

گربه پرشین نه ماهه ماده برای فروش

بچه گربه های پرشین متولد 90/2/28 جهت فروش

بچه گربه پرشین خالص ماده

 

بچه گربه پرشین خالص ماده

 

بچه گربه پرشین خالص ماده 

 

 

بچه گربه های چین چیلای نر و ماده


 

 

 

بچه گربه سه ماهه پرشین خالص (ماده)

 

 

بچه گربه پرشین یک ماهه ماده


بچه گربه پرشین کاملا فلت یک ماه و نیمه ماده

 

تاریخ بروز رسانی ( 25 مرداد 1391 ساعت 19:16 )