نژاد های سگ

بشر در طول زمان با خالص سازی نژاد های مختلف سگ ویژگی های مختلف را در سگها برجسته کرده به صورتی که برخی از نژادها برای کارهایی مثل نگهداری از دام ها و برخی برای شکار و برخی به عنوان سگ های خانگی مناسب ترهستند

آگاهی از نژادهای مختلف سگ و خصوصیات مربوط به هر یک از این نژادها به ما در انتخاب نژاد سگ مناسب کمک بسزایی خواهد کرد

زیرا نژادهای مختلف از نظر میزان نیاز به فعالیت بدنی فضای محل نگهداری دمای محیط نگهداری و حتی خلق و خو ومیزان تربیت پذیری و همچنین توانایی تطبیق پیدا کردن با بچه ها متفاوت هستند.

برای سهولت کار شما من نژاد ها رو به سه دسته نژاد های مینیاتوری نژاد های متوسط و نژاد های سایز بزرگ تقسیم بندی می کنم:

نژادهای مینیاتوری:

نژاد پامرانین                                  نژاد شیتزو

 

نژاد یورکشایر تریر                        نژاد مالتیز

نژاد شی هوا هوا                   نژاد  پکینیز


نژادهای متوسط

 

نژاد پاگ PUG                 نژاد گلدن رتریور

 

نژاد دالماسین                 نژاد هاسکی