انجام کلیه جراحی های بافت نرم و ارتوپدی توسط متخصص جراحی و تیم جراحی با تجربه

*      انجام جراحی های عقیمی: عقیم نمودن سگ،گربه ، همستر و خرگوش ماده و نر

*      سزارین: جهت درمان سخت زایی

*      جراحی های چشم و پلک: اصلاح برگشتگی پلک به داخل و خارج، اصلاح بیرون زدگی غده اشکی پلک سوم، ترمیم زخم های قرنیه، برداشت مژه های نابجا توسط دستگاه الكتروكوتر، و ...

*      برداشت تومورها: تومورهای پستانی، رحم و تخمدان، تومورهای پوستی و ...

*      جراحی دستگاه گوارش: خروج جسم خارجی از معده، مری و روده ها و ...

*      ترمیم شکستگی ها:  (ترمیم انواع شکستگی ها توسط جراحی و یا تپبیت خارجی، اصلاح بد شکلی های استخوانی، اصلاح شکستگی در پا و بال پرندگان زینتی و شکاری با روش های نوین و موثر)

*      اصلاح بد شکلی استخوانها: به ویژه در سگهای خانگی و نژادهای کوچک و متوسط

*      مشکلات مفصلی و آسیب های تاندونی: ترمیم پارگی رباط صلیبی، درمان در رفتگی کشکک، درمان در رفتگی و مشکلات مفصل لگن

 *   برداشت توده ها و خالها و زگیل های پوستی توسط دستگاه الكتروكوتر: بدون درد و خونریزی و بخیه

  * تصاویر جراحی ترمیم استخوان ران شکسته شده گربه (شکستگی چندتایی، 5 قطعه)

     *    تصاویر جراحی ترمیمی پارگی رباط صلیبی زانو (Cranial Cruciate Ligament) در یک سگ تریر9 ساله

   *    تصاویر جراحی عقیم نمودن سگ ماده

    *   تصاویر جراحی ترمیم شکستگی هر دو ران و لگن گربه

    *  تصاویر جراحی اصلاح در رفتگی کشکک زانو در سگ نژاد پامرانین

     *    تصاویر جراحی ترمیمی پارگی رباط صلیبی زانو در یک سگ پامرانین(CCL rupture)